strona główna

Brak banneru bo nie ma wtyczki.

Pobierz Player Adobe

Szkolenia dla firm

Zarządzanie sytuacjami problemowymi

Konflikty są nieodłącznym elementem życia grupowego i mogą dotyczyć każdej ludzkiej zbiorowości i organizacji. Pojawiają się, gdy dążenia czy interesy dwóch stron zderzają się ze sobą i nawzajem ograniczają lub uniemożliwiają realizację. Są szczególnie nieprzyjemne, gdy towarzyszy im wrogość i wzajemne atakowanie. Chcemy ułatwić Państwu zrozumienie konfliktów, pokazać jak postępować w sytuacjach ich występowania oraz dostarczyć skutecznych metod ich rozwiązywania.

Celem szkolenia jest rozwijanie i nabywanie przez osoby zarządzające firmami umiejętności kluczowych w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i problemowych w miejscu pracy.

W programie:

 • Definicja, rodzaje oraz konsekwencje konfliktów
 • Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i problemowych
 • Strategie i pułapki rozwiązywania konfliktów
 • Integracja jako najlepszy sposób rozwiązania konfliktu – strategia dwóch zwycięzców
 • Konstruktywne wykorzystanie konfliktów – pozytywne strony konfliktu
 • Sposoby zapobiegania konfliktom
 • Stres towarzyszący konfliktowi i sposoby jego redukowania
 • Rozpoznanie własnego stylu reagowania w sytuacjach konfliktowych – poznanie swoich mocnych i słabych stron jako osoby zarządzającej konfliktem
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów i wsparcie społeczne jako czynnik zwiększający zaangażowanie i efektywność funkcjonowania w organizacji

Bezpośrednie korzyści:

 • Harmonijny rozwój organizacji
 • Pełniejsze rozumienie problemów występujących w miejscu pracy
 • Efektywniejsze rozwiązywanie sytuacji problemowych
 • Prowadzenie zespołu, wykorzystującego cały swój potencjał
 • Wysoki poziom stosunków społecznych w organizacji