strona główna

Brak banneru bo nie ma wtyczki.

Pobierz Player Adobe

Szkolenia dla oświaty i JST

ośrodek doskonalenia nauczycieli - w dążeniu do profesjonalizmu

 • Stworzyliśmy nowoczesny program szkoleniowy, rozwijający i doskonalący umiejętności kluczowe w pracy nauczyciela i kadry kierowniczej.

 • Proponujemy szkolenia o charakterze modułowym – rozszerzające zarówno wiedzę, jak i umiejętności na trzech poziomach:
  - podstawowym
  - zaawansowanym
  - specjalistycznym

 • Działamy na rzecz podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli i kadry kierowniczej w szeroko pojętym obszarze wychowania i zarządzania.

 • Poszerzamy obszar samoświadomości uczestników szkoleń.

 • Wspieramy rozwój zawodowy nauczycieli.

 • Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i warsztatów dla pracowników JST

 • Szkolenia przygotowujemy pod indywidualne zapotrzebowania szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych i pracowników JST oraz dostosowujemy do rzeczywistych potrzeb nauczycieli i kadry kierowniczej.

Po zakończeniu szkolenia wydajemy certyfikaty niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli, wpisanej do rejestru Kuratorium Oświaty pod nr WKSP. 4261/4/2005/JSz.