strona główna

Brak banneru bo nie ma wtyczki.

Pobierz Player Adobe

Szkolenia dla firm

Kierowanie i motywowanie zespołu

Kierowanie i motywowanie to podstawowe i zasadnicze elementy zarządzania, bez których żadna firma nie ma praktycznie racji bytu. Chcemy pokazać Państwu jak wypełniać funkcje kierownicze tj. przewidywać, organizować, rozkazywać, koordynować i kontrolować oraz jak skutecznie motywować, aby firma działała zgodnie z Państwa oczekiwaniami i oczekiwaniami waszego personelu. Umiejętność kierowania i motywowania zapewni firmie nie tylko przyjazną i sprzyjającą większej efektywności atmosferę pracy, ale także pozytywny obraz firmy w opinii publicznej.

W programie:

 • Jak zdobywać autorytet, być liderem i reprezentantem firmy
 • Style kierowania i metody wywierania wpływu na podwładnych
 • Budowania dobrze funkcjonującego, efektywnego zespołu
 • Sposoby skłaniania ludzi do niezawodnego wypełniania zadań wynikających z roli
 • Sposoby zachęcania ludzi do działań spontanicznych i innowacyjnych, wykraczających poza rolę
 • Jak okazywać zainteresowanie i udzielać wsparcia podwładnym
 • Rozpoznawanie warunków pobudzających, ukierunkowujących i podtrzymujących zachowania istotne w sytuacji pracy
 • Zarządzanie z uwzględnieniem zadowolenia klienta
 • Jak stawiać wymagania, egzekwować je i być konsekwentnym
 • Warunki skuteczności stosowania nagród i kar
 • Rola informacji w procesach motywowania
 • Potrzeby człowieka a motywacja do pracy

Bezpośrednie korzyści:

 • Umiejętność budowania pozycji, wywierania wpływu i organizowania życia
 • Szybkie i konsekwentne wzmacnianie pożądanych zachowań
 • Zespół ludzi akceptujących wartości i cele firmy, posiadających chęć i gotowość do wkładania wysiłku w wykonywana pracę
 • Większa produktywność firmy
 • Skuteczne oddziaływanie na aktywność ludzi w kierunku ustanawiania i realizacji celów