strona główna

Brak banneru bo nie ma wtyczki.

Pobierz Player Adobe

Szkolenia dla firm

Sztuka dialogu, sztuka rozmawiania

Komunikacja, której zasadniczym elementem jest dialog, stanowi jedną z głównych form kontaktu między ludźmi i jest podstawą dobrego funkcjonowania każdej profesjonalnej firmy. Jakość dialogu, jaki przebiega między członkami organizacji, jest miarą wydajności, skuteczności, a także - co ważne – przyjemności pracy. W sposób oczywisty przekłada się na efekty jakie firma osiąga oraz na jej wizerunek w świecie zewnętrznym. Efektywna komunikacja jest warunkiem postępu, od którego już tylko krok do sukcesu.

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji w prowadzeniu profesjonalnych i efektywnych rozmów z wszystkimi członkami oraz klientami firmy. Warsztat rozwija i doskonali umiejętności budowania relacji międzyludzkich opartych o wzajemny szacunek i odpowiedzialność w poszukiwaniu rozwiązań, z uwzględnieniem emocji, uczuć i różnic indywidualnych.

W programie:

 • Znaczenie i formy przekazywania informacji w przedsiębiorstwie
 • Płaszczyzny obszarów międzyludzkich
 • Zasady dobrej komunikacji
 • Model dialogu
 • Blokady komunikacji i sposoby ich znoszenia
 • Techniki zadawania pytań
 • Aktywne słuchanie
 • Metody efektywnego przekazywania informacji
 • Konstruktywna informacja zwrotna
 • Efektywne formy przekonywania
 • Osobowość rozmówcy a przebieg dialogu

Bezpośrednie korzyści:

 • Wzrost satysfakcji z prowadzonych rozmów
 • Rozwinięcie umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji interpersonalnych
 • Rozwiązywanie problemów z szacunkiem dla siebie i innych
 • Rozpoznanie osobistych barier w komunikacji
 • Lepsze rozumienie wymagań i oczekiwań rozmówcy
 • Przyjemna atmosfera pracy
 • Większa współpraca i zaangażowanie w realizację wspólnych celów
 • Sprawniejszy przepływ informacji, idei, pomysłów, przekładający się ma szybkość i efektywność realizacji zadań
 • Organizacja funkcjonująca na wyższym poziomie kultury