strona główna

Brak banneru bo nie ma wtyczki.

Pobierz Player Adobe

Szkolenia dla oświaty i JST

 

Komunikacja służb społecznych z osobamiu niesłyszącymi 
 
Adresaci szkolenia:
Pracownicy służb społecznych, urzędnicy
 
Cele:
- Poznanie podstaw problematyki środowiska osób niesłyszących i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej.
- Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu języka migowego. Opanowanie praktycznej umiejętności posługiwania się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi.
- Opanowanie podstaw języka migowego w stopniu umożliwiającym:
   - rozumienie nieskomplikowanych wypowiedzi w tym języku,
   - formułowanie nieskomplikowanych wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania.
- Wypracowanie technik samokształcenia.
 
Liczba godzin:
60 
 
Autorka:
Katarzyna Maxelon - edukator języka migowego
 
Cena szkolenia do uzgodnienia i zależy od zakresu usługi.
Bliższe informacje pod numerem tel. 881 041 038 w godzinach 9.00 - 16.00 lub pod adresem sekretariat@dialogplus.pl