strona główna

Brak banneru bo nie ma wtyczki.

Pobierz Player Adobe

Szkolenia dla oświaty i JST

 

Wsparcie i doradztwo dla liderów zespołów i nauczycieli planujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie placówki

Cel szkolenia:

  • Umiejętność korzystania z informacji zawartych w orzeczeniach, opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
  • Rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia, zainteresowań, indywidualnych uzdolnień
  • Konstruowanie IPET, KiPU i PDW mających na celu wspieranie rozwoju uczniów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
  • Dokonanie efektywności podejmowanych działań w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli lub rady pedagogicznej szkoły podstawowej i gimnazjum

Grupa do 30 osób
Czas realizacji – 5 godz. dydaktycznych

Zajęcia warsztatowe w małych zespołach –grupa do 25 osób

Czas realizacji 2 x 5 godz

Efekty, korzyści
Uczestnik nabywa umiejętność:

  • analizy przykładowego orzeczenia lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
  • rozpoznawanie poziomu funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami,
  • planowania i organizowania pracy szkolnego zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów - istota pracy Zespołów Specjalistów,
  • konstruowania dokumentów dla ucznia - dokonywania wpisów, sposobów realizacji, ewaluacji podejmowanych działań

Cena szkolenia do uzgodnienia i zależy od zakresu usługi.

Bliższe informacje pod numerem tel. 881 041 038 w godzinach 9.00 - 16.00 lub pod adresem sekretariat@dialogplus.pl