strona główna

Brak banneru bo nie ma wtyczki.

Pobierz Player Adobe

Szkolenia dla oświaty i JST

Przygotowanie i opracowanie programów kursów kwalifikacyjnych 

 

Szkolenie przeznaczone dla rad pedagogicznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe 
 
Cele:
zapoznanie uczestników spotkania ze strukturą kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
przedstawienie warunków organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
przedstawienie czynników mających wpływ na przygotowanie oferty kwalifikacyjnych kursów  zawodowych przez szkołę/placówkę;
opracowanie propozycji oferty oraz zarysu kursów kwalifikacyjnych.
 
Czas trwania konsultacji: 120 min