strona główna

Brak banneru bo nie ma wtyczki.

Pobierz Player Adobe

Szkolenia dla oświaty i JST

Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - uczeń z ADHD - planowanie przez zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ewaluacja podejmowanych działań nauczycieli


Cel  szkolenia:
  • Specyfika funkcjonowania ucznia z ADHD w szkole 
  • Zapoznanie się z modelem pracy z uczniem z ADHD
  • Organizacja pracy na lekcji i planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia –warunki zewnętrzne, formy, metody i konieczność nawiązania współpracy z rodzicami ucznia – karta indywidualnych potrzeb ucznia oraz plan działań wspierających dla ucznia 
  • Ewaluacja podejmowanych działań i modyfikacje w zakresie realizacji zadań wynikających z zapewnienia  pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia 

Adresaci:

szkolenie skierowane jest do:

  • nauczycieli szkoły podstawowej - forma warsztatowa - grupa do 25 osób, czas realizacji - 2 spotkania po 4 godz.
  • rady pedagogicznej szkoły podstawowej - grupa do 30 osób, czas realizacji – 5 godz.


Efekty, korzyści:

Uczestnik nabywa umiejętność:

  • Zapewnienia pomocy uczniowi z ADHD zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  
  • Zaplanowania pracy z uczniem z ADHD, uwzględniając specyfikę zaburzeń występujących w zachowaniu i funkcjonowaniu ucznia z ADHD


Cena szkolenia do uzgodnienia i zależy od zakresu usługi.

Bliższe informacje pod numerem tel. 881 041 038 w godzinach 9.00 - 16.00 lub pod adresem sekretariat@dialogplus.pl