strona główna

Brak banneru bo nie ma wtyczki.

Pobierz Player Adobe

Szkolenia dla oświaty i JST

 
Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - uczeń z trudnościami w uczeniu się w gimnazjum - planowanie przez zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ewaluacja podejmowanych działań nauczycieli


Cel  szkolenia:

  • Wykorzystanie informacji zawartych w opiniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych do planowania działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia z trudnościami w nauce - symptomy zaburzeń funkcji  poznawczych i percepcyjno-motorycznych
  • Organizacja pracy na lekcji i planowanie pomocy psychologicznej dla ucznia - formy, metody, warunki zewnętrzne, konieczność współpracy z rodzicami ucznia
  • Ewaluacja podejmowanych działań i ewentualne modyfikacje w tym zakresie.


Adresaci:

szkolenie skierowane jest:

  • do nauczycieli gimnazjum - forma warsztatowa, grupa do 25 osób, czas realizacji: 2  spotkania po 4 godz.
  • rady pedagogicznej gimnazjum - grupa do 30 osób, czas realizacji - 5 godz.  Efekty , korzyści 

uczestnik nabywa umiejętność

  • Rozpoznania w zespole klasowym ucznia ze specjalnymi potrzebami w zakresie trudności w uczeniu się
  • Zaplanowania działań w zakresie pomocy uczniowi z dysleksją i innymi specyficznymi trudnościami w nauce.
  • Wypełniania dokumentacji ucznia, dla którego organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogicznąCena szkolenia do uzgodnienia i zależy od zakresu usługi.

Bliższe informacje pod numerem tel. 881 041 038 w godzinach 9.00 - 16.00 lub pod adresem sekretariat@dialogplus.pl