strona główna

Brak banneru bo nie ma wtyczki.

Pobierz Player Adobe

Szkolenia dla oświaty i JST

Sytuacje problemowe w klasie i szkole – zaburzenia zachowania i emocji, agresja, przemoc, wulgaryzmy, kryzys dorastania – metodyka postępowania 


Adresaci szkolenia:

nauczyciele, wychowawcy


Tematyka:

  • Psychologiczne aspekty zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży
  • Trudności i dynamika subiektywnego świata dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania
  • Trudności i błędy w porozumiewaniu się 
  • Umiejętności społeczne ucznia w kształtowaniu postaw zachowania dzieci i młodzieży
  • Sposoby organizowania pracy dydaktycznej wychowawcy oraz podtrzymania aktywności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 


Korzyści:

  • Umiejętność analizowania zachowań uczniów oraz właściwego reagowania na nie
  • Bardziej świadome kierowanie rozwojem dzieci i młodzieży ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
  • Zwiększenie umiejętności postępowania w sytuacjach kryzysowych


Liczba godzin:

12


Cena szkolenia do uzgodnienia i zależy od zakresu usługi.

Bliższe informacje pod numerem tel. 881 041 038 w godzinach 9.00 - 16.00 lub pod adresem sekretariat@dialogplus.pl