strona główna

Brak banneru bo nie ma wtyczki.

Pobierz Player Adobe

Firma

Zespół
 

Grażyna Ślifierz

Dyrektor Dialog Plus. Trener, superwizor i członek Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Edukator i ekspert MENiS. Specjalizuje się prowadzeniu treningów psychologicznych i warsztatów umiejętności psychospołecznych. Autorka i realizatorka ogólnopolskich i regionalnych projektów i programów edukacyjnych z zakresu modernizacji kształcenia kadr. Interesuje się psychologią rozwoju człowieka.

 

 Maria Rogiewicz

Doktor psychologii, wykładowca akademicki na wydziale psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Psychoterapeuta i superwizor rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną.

 

Sylwia Ślifierz

Doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. Posiada specjalizację w zakresie psychologii zarządzania i innowacji. Prowadziła szereg projektów badawczych, doradczych i szkoleniowych. Interesuje się szeroko pojętym problemem radzenia sobie ze zmianą, zarówno naukowo, jak i w zastosowaniach edukacyjnych.

 

Bogumiła Jankowska

Trener I stopnia, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, socjoterapeuta, pedagog i nauczyciel dyplomowany.
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu grup psychorozwojowych dla młodzieży z zachowaniami problemowymi, warsztatów dla rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki, umiejętności wychowawczych, przeciwdziałania przemocy. Autorka i koordynator projektów profilaktycznych, które w ogólnopolskich i regionalnych konkursach uzyskały dotacje. Obecnie jest pedagogiem szkolnym i kierownikiem Młodzieżowego Ośrodka „Veto” w Inowrocławiu, a także instruktorem programu profilaktycznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli Trzeci Elementarz.

 

 Elżbieta Domachowska

Specjalista w zakresie diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, pedagog i terapeuta.
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu terapii pedagogicznej, socjoterapii, pracy edukacyjnej z rodzicami i nauczycielami. Instruktor programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych. Przez wiele lat prowadziła trening rozwijający zdolności poznawcze dzieci i młodzieży.

 

Bogdan Jankowski

Trener II stopnia rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, edukator programu NOWA SZKOŁA. Autor i realizator wielu programów wychowawczych i psychoedukacyjnych dla dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Autor książki „Wychowanie w szkole - tworzenie programu wychowawczego” Poznań 2000

 

Magdalena Brzozowska

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizacja: psychologia organizacji i zarządzania.

Trener NLP. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji oraz szkoleń biznesowych. Łączy drogę trenerską z pracą w międzynarodowej korporacji.

 

Anna Gagajek

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizacja: psychologia kliniczna.
Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Pracowała dla Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku jako wolontariuszka oraz uczestniczyła w programie „Starszy Brat, Starsza Siostra” realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Interesuje się zagadnieniem jakości życia.

 

Joanna Jankowska

Absolwentka psychologii uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna.
Ukończyła Letnią Szkołę Psychologii Zorientowanej na Proces w Warszawie, pracowała z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA.
Specjalizuje się w warsztatach psychorozwojowych jak również w programach psychoedukacyjnych. Ma doświadczenie w pracy z osobami starszymi i upośledzonymi umysłowo i ruchowo (Wielka Brytania).
Interesuje się coach stylingiem. Kocha taniec, góry i podróże.

 

 

Mirosław Wołojewicz

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, wieloletni dyrektor szkół (podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej dla dorosłych). Lider ds. organizacji pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Odniósł  100% sukcesu w aplikacjach o środki dotacyjne z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Autor publikacji w „Dyrektorze Szkoły” na temat klimatu szkoły, organizacji pracy z uczniami, projektów, pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, autor publikacji związanych z regionalizmem i kulturą ludową.

 

 Poszukujemy współpracowników. Zainteresowanych Trenerów prosimy o kontakt.