strona główna

Brak banneru bo nie ma wtyczki.

Pobierz Player Adobe

Firma

Co robimy?

  • Wspieramy nauczycieli w realizacji nowej podstawy programowej.
  • Pomagamy doskonalić warsztat pracy nauczyciela.
  • Prowadzimy działania szkoleniowe, konsultacyjno-doradcze oraz terapeutyczne dla różnych grup zawodowych i osób indywidualnych.

  • Pomagamy w rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych.

  • Doskonalimy i rozwijamy umiejętności niezbędne w relacjach interpersonalnych, społecznych i organizacyjnych.

  • Dobieramy optymalne strategie, metody i techniki do pracy z jednostką oraz zespołem.