strona główna

Brak banneru bo nie ma wtyczki.

Pobierz Player Adobe

Firma

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY


ROZVIYAK. Proaktywny trener w organizacji opartej na wiedzy

Projekt realizowany jest w okresie sierpień 2011 – wrzesień 2013 


Celem projektu „ROZVIYAK. Proaktywny trener w organizacji opartej na wiedzy”, jest podniesienie kompetencji trenerów biznesu poprzez zwiększenie ich proaktywności w pracy szkoleniowej.

„ROZVIYAK Proaktywny” to specjalistyczny kurs trenerski obejmujący 80 godzin zajęć w systemie weekendowym. Szkolenia odbywają się w okolicach Krakowa, Bydgoszczy, a także Katowic i Warszawy. 

Aktualnie w ramach trzeciej edycji projektu 48 trenerów biznesu realizuje kurs trenerski, na który składają się 4 szkolenia weekendowe:  

Moduł I - Rola trenera w organizacji 

Moduł II - Interaktywne metody prowadzenia szkoleń

Moduł III - Autoprezentacja trenera i techniki prezentacji

Moduł IV Osobista efektywność trenerska: toolbox. 

Wiosną 2013 r. rusza czwarta i ostatnia edycja szkoleń, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych trenerów.

Lider projektu: prorozvoyovo s.c. 

Partner: Dialog Plus Psychologiczna Akademia Umiejętności

Więcej informacji www.rozviyak.com


Trener Umiejętności Psychospołecznych

Celem projektu "Trener Umiejętności Psychospołecznych” jest wsparcie dorosłych kobiet i mężczyzn z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy pracują i z własnej inicjatywy chcą uzupełniać, podwyższać lub zdobywać nowe kwalifikacje i umiejętności w ramach Szkoły Trenerów. W założeniach projekt był przeznaczony dla 48 pracujących dorosłych kobiet i mężczyzn, jednak ogromne zainteresowanie projektem sprawiło, że łącznie do pierwszej, jak i do drugiej edycji „Szkoły Trenerów” przyjęte zostały po 52 osoby. Oprócz dwóch edycji szkoleń w Bydgoszczy i Toruniu, uczestnicy powyżej 45 lat otrzymają także wsparcie w postaci sesji coachingowych.  Ewaluacja projektu odbywa się na seminariach ewaluacyjnych.


Lider projektu: Stowarzyszenie Serce i Umysł 

Partner: Dialog Plus Psychologiczna Akademia Umiejętności

Więcej informacji www.szkola-tups.pl